Každý ubytovaný ve stanu se musí hlásit:
od 9:00 do 10:00 hodin, nebo večer od 18:00 do 20:00 hodin


Každá ubytovaná osoba je povinna dodržovat zásady občanského soužití a Táborového řádu. Zejména je každý povinen dodržovat večerní klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Udržovat čistotu ve svém okolí a plochu, kterou užíval, uvést do původního stavu. Stružky a ohniště zlikvidovat. Nenechat volně pobíhat zvířata, odstraňovat jimi znečištěné plochy. Chovat se tak, aby nebyli obtěžováni a ohrožováni ostatní účastníci volné rekreace na tábořišti, zvláště zpěvem, reprodukovanou hudbou, nemístným chováním po použití alkoholických nápojů.


Pří závažném porušování táborového řádu může správce tábořiště bez náhrady ukončit další pobyt neukázněného rekreanta. Automobily v areálu musí stát nejméně 3m od vody, řidiči jsou povini si vyzvednout u správce nádoby na odkap oleje proti předpisu a záloze 50,- Kč. Záloha bude vrácena při odevzdání nádoby. Správce tábořiště, u kterého nahlásíte svou přítomnost, předložíte své doklady a vyrovnáte účet, je paní Jana Behinová, Želiv 246, tel.: 728 868 736.


Vytvořeno a schváleno: 27.6. 2009